Culture shock (Kulturchock)

När man bor utomlands
Flera år
Det ar lätt att
Bli förlorat.

When you live overseas
For several years
Its easy to
Become lost.

Man tänker inte ofta
På hur sitt eget kultur
Påverkar
Mans perspektiv,

Most people don’t think
About how their own culture
Effects their perspective

Men när man
Har bott utomlands
Flera år
Börjar man att ha
Ett annat synpunkt

Från ett annat kultur
Från ett annat land.

But when you have lived
Overseas several years
You start to see things from
The perspective

Of another culture
Of another land

Man börjar att
Ifrågasätta
Sitt eget troende
Eftersom man har upplevat
Världen från ett
Annat synpunkt

You start to question
Your own beliefs
Because you have experienced
The world from a different
Vantage point.

Och det är jus da
När man kan
Ifrågasätta
Sitt identitet,

And it is then that
One begins to question
Their own identity

Och börjar att känna sig
Som ett man
Utan land.

And start to feel like
A person without
A country.

Som ett individ som
Inte tillhör
Nånting alls.

Like an individual
Who doesn’t belong
To anything at all.